MENGASIHI TUHAN

Hallo para pembaca sekalian, bagi anda yang mengakui adanya TUHAN, marilah kita melihat diri kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Apabila iya, bagaimana anda mewujudkan kasih anda kepada TUHAN? Apakah dengan rajin berdoa dan menyembahNYA? Apakah dengan rajin datang ke rumah ibadah? Atau dengan memberikan persembahan-persembahan ke rumah-rumah ibadah sesuai dengan “aturan” agama? Atau aktif memberikan sumbangan-sumbangan pembangunan rumah ibadah? Atau aktif dalam kegiatan-kegiatan perayaan agama? Atau apa?

Apakah anda merasakan sulit menjawab pertanyaan saya di atas?

TUHAN adalah Maha Pengasih dan Penyayang, maka sudah sepantasnya pengikutNYA bertingkah laku sepertiNYA. Caranya adalah dengan sungguh-sungguh mengasihi sesama sebagaimana yang diperintahkanNYA

Ternyata tidak susah pembaca sekalian, untuk dapat mengasihi TUHAN anda cukup mengasihi sesama sebagaimana tertulis pada Matius 25:31-40:

“Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya.Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing,dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan;ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?Bilamanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?Dan Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. “

Bila kita menjalankan apa yang diperintahkanNYA, bukan sekedar membaca atau menghafalkan FirmanNYA, maka itu sudah membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi TUHAN.

Membaca dan menuliskannya memang mudah, mari kita saling mendukung dan saling mendoakan agar kita semua mampu mejalankan perintahNYA dengan baik sebagai perwujutan kasih kita kepada TUHAN.

God bless you, God bless Indonesia

@shtobing

Add a Comment

Show Buttons
Hide Buttons